Ola 5: jar | jad [1060 kb]
Ola Kul: jar | jad [681 kb]
Ola Ken: jar | jad [599 kb]
Ola 3 Fx: jar | jad [615 kb]
Tải Ola 5 0la Noel 2012 Ola kul Game Android Phần mềm Android

chat ola 5

Tag: chat ola 5

Tải Chat Ola 5

[mota][/mota]

Phiên bản Ola 5 sẽ được MicroGame Corp phát hành vào ngày 20 tháng 6 tháng 2012. Với những tính năng mới:

ola5.jar (cài đặt Nokia)
ola5.jad (cài đặt Samsung, Sony, Viettel, VinaPhone, ...)

Sản phẩm của MicroGame Corp.
▪ Hỗ trợ: [email protected]

Liên kết:
Ola 5 hit counter